logo
logo
Lý lịch khoa học: Võ Thanh Toàn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: VÕ THANH TOÀN                                                      Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh: 09-06-1976                                             Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: X.Hòa Tân Đông – H.Đông Hòa – T.Phú Yên  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2011Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên                      Năm bổ nhiệm: 2014
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cầu đường – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           KP 3 – P.Phú Đông – Tp Tuy Hòa – T.Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3821845    NR:                           DĐ: 0983.787795    
Fax:                                                         Email: vothanhtoan@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp Hồ Chí Minh
Ngành học:       Kỹ thuật công trình – Chuyên ngành Trắc địa      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2.  Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Địa Kỹ thuật Xây dựng              Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Anh
Mức độ sử dụng: TOEFL 450
Mức độ sử dụng: Chứng chỉ C
 
 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
02/1999 -> 10/1999
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bến Thành
Cán bộ kỹ thuật
10/1999 – 12/2012
Công ty THHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Cán bộ kỹ thuật
01/2013 -> đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Nghiên cứu tính thấm để phân tích sự ổn định của đập hồ chứa nước khi đắp bằng đất ở Phú Yên
2011
Tuyển tập Khoa học công nghệ 2011 – Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam
2
Phân tích tính toán ổn định mái dốc của đập hồ chứa nước khi đắp bằng đất ở Phú Yên
2013
Địa kỹ thuật – Viện Địa kỹ thuật