logo
logo
Lý lịch khoa học: Cao Thanh Chương

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: CAO THANH CHƯƠNG                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1986                     Nơi sinh: Đồng Xuân – Phú Yên
Quê quán: Xuân Phước-Đồng Xuân-Phú Yên      Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cầu đường – Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: KP. Phước Hậu 3 - Phường 9 - TP.Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905038191  
Fax:                                                                      Email: caothanhchuong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng Cầu đường                    
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Bình thường
Mức độ sử dụng:
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2009 -:- 2014
Công ty CP Tư vấn XDCT Giao thông 5 (TECCO5)
Nhân viên
2014 -:- Nay
Khoa Cầu Đường – Trường ĐHXD Miền Trung
Giáo viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tài liệu giảng dạy học phần     “ Kết cấu thép” bậc cao đẳng
2014/2015
Trường
Tham gia
2
Hướng dẫn sinh viên NCKH “Ứng dụng phần mềm Midas civil để tính toán nội lực cầu dầm BTCT dự ứng lực nhịp giản đơn và có kiểm chứng kết quả tính toán theo phương pháp tính thủ công của tiêu chuẩn 22TCN272-05.”
2014/2015
Trường
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí