logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Đức Quân

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ ĐỨC QUÂN                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 28/06/1981         Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Phú Hoà,  Phú Yên                Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2011 - Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn đường ô tô và đường đô thị.
Đơn vị công tác:  Khoa Cầu đường- Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Số 24 Nguyễn Du, P.7, TP. Tuy Hoà, Phú Yên.  
Điện thoại liên hệ:  CQ: (057) 3821 056    NR:                  DĐ:      0908 90 05 04
Fax:      057. 3822628                            Email:               leducquan@muce.edu.vn            
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo:  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP. Hồ Chí Minh.
Ngành học:       Xây dựng Cầu đường  
Nước đào tạo:  Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp:  2005
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố.
-          Năm cấp bằng: 2011
-          Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa.
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                          Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: TOEFL 476
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
3/2005 - 8/2005
Cty Xây dựng D&C TP. Hồ Chí Minh
Nhân viên kỹ thuật
9/2005 - nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đến năm 2020
2009/2010
Trường
Chủ nhiệm
2
Biên soạn giáo trình Thiết kế đường ô tô (bậc cao đẳng)
2013/2014
Trường
Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí