logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thanh Vũ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THANH VŨ             Giới tính: Nam.
Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1986                     Nơi sinh: Tỉnh Phú Yên.
Quê quán: Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên.           Dân tộc: Kinh.
Học vị cao nhất: Thạc sĩ.                                              Năm, nước nhận học vị: 2014, VN.
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên.
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Xây dựng Miền trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Đội 1, Thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.                               
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 016.999.22.886          
Fax:                                                         Email: Nguyenthanhvu@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy. 
Nơi đào tạo: Đại học Giao thông Vận tải, số 450, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. HCM.
Ngành học: Tự động hóa thiết kế cầu đường.                
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2009.
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
      Năm cấp bằng: 2014
      Nơi đào tạo: Đại học Giao thông Vận tải, số 450, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Tp. HCM.
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng anh
2.
Mức độ sử dụng: B
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 06/2009 đến 04/2010
Chi nhánh Công ty Tư vấn Triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông trực thuộc Đại học Giao thông Vận tải.
Kỹ sư thiết kế cầu đường
Từ 05/2010 đến 05/2013
Công ty Cổ phần An Sơn trực thuộc Đại học Giao thông Vận tải.
Kỹ sư thiết kế cầu đường
Từ 06/2013 đến 03/2015
Công ty TNHH Staz Việt Nam
Kỹ sư thiết kế cầu đường
Từ 08/2015 đến nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí