logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Thị Cát Tường

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Lê Thị Cát Tường                              Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 12-12-1981                     Nơi sinh: TT. Huế          
Quê quán: TP.Huế - TT. Huế                               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2006, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 24 Nguyễn Du – TP. Tuy Hòa (Khu tập thể giáo viên – Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung)                          
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 01276879304 
Fax:                                                                      Email: lethicattuong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính Quy 
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Khoa Học Huế
Ngành học: Địa Chất Công Trình            
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Địa Chất Công Trình       Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Trường Đại Học Khoa Học Huế
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
 
3. Ngoại ngữ:
1.
2.
Mức độ sử dụng: Bằng B
Mức độ sử dụng:
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2004 - 2012
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Tổng Hợp
Nhân viên
2012 – đến nay
Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Giáo Viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí