logo
logo
Lý lịch khoa học: Vũ Quang Thuận

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Vũ Quang Thuận                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1984                      Nơi sinh: TP Tuy Hoà - Phú Yên
Quê quán: Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cầu đường
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 44/15 Nguyễn Huệ - F5 – TP Tuy Hoà – Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 093.540.1223
Fax:                                                                      Email:vuquangthuan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Đà Nẵng – TP Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng cầu đường                     
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm                         Năm cấp bằng:2012
Nơi đào tạo: Trường đại học giao thông vận tải - Cơ sở 2
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                   Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án: Nghiên cứu dao động của cáp trong cầu dây văng.
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
01/01/2009 đến nay
Cao đẳng xây dựng số 3 ( nay là Đại học Xây dựng miền Trung)
Giảng viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
01
Biên soạn bài giảng điện tử môn “Kết cấu thép” – áp dụng cho bậc cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật giao thông.
2009/2010
Cấp trường
Chủ trì
02
Xây dựng mô hình và quy trình thí nghiệm đánh giá chất lượng cọc bê tông cốt thép để sử dụng các thiết bị hiện có tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
2013/2014
Cấp trường
Chủ trì
03
Biên soạn tài liệu giảng dạy học phần “Kết cấu thép” – áp dụng cho bậc cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật giao thông.
2014/2015
Cấp trường
Chủ trì
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí