logo
logo
Lý lịch khoa học: Lương Thị Bích

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         LƯƠNG THỊ BÍCH                     Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1982                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán:  Đông Hòa, Phú Yên                         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:  Thạc sĩ                                               Năm, nước nhận học vị: 2013/Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, P. Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên                
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 01668781670 
Fax:                                                                      Email: luongthibich@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính qui
Nơi đào tạo: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải, cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh
Ngành học:  Xây dựng cầu đường        
Nước đào tạo:  Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2005
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng đường ôtô và đường thành phố                            
Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
2.
Mức độ sử dụng: TOEFL 450
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2005-2006
Cty Tư vấn thiết kế Miền Nam, TP Hồ Chí Minh
Nhân viên thiết kế
2006-2007
Cty TNHH Đầu tư &XD 1.5, Phú Yên
Nhân viên kỹ thuật
2007 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung, Phú Yên
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Biên soạn Bài giảng điện tử Xây dựng nền đường
2010/2011
Cấp trường
Biên soạn
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Ứng xử đất An Giang trộn xi măng khô phục vụ xây dựng đường giao thông nông thôn cho xe tải nhẹ.
03/2013
Tạp chí Xây dựng
2
Applying Soil Cement Shallow Mixing to Construct Rural Roads in the Mekong Delta, VietNam: Laboratory Study
04/2013
Conference CIGOS 2013-Lyon, Pháp
3
Ứng dụng công nghệ đất trộn xi măng khô làm mặt đường giao thông nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
08/2013
Tạp chí Xây dựng
4
Nghiên cứu ứng xử đất An Giang trộn xi măng bằng công nghệ trộn khô – nông để xây dựng mặt đường giao thông nông thôn ở An Giang.
10/2013
Hội nghị Khoa học và Công nghệ  lần thứ 13, trường ĐH Bách Khoa HCM
5
Laboratory investigation on An Giang soil mixed with dry cement
04/2014
Malaysian Journal of Civil Engineering