logo
logo
Lý lịch khoa học: Đinh Gia Tuấn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐINH GIA TUẤN                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20-06-1980                     Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán: An Trang, Quỳnh Phụ, Thái Bình         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ Quản lý Xây dựng       Năm, nước nhận học vị: 2014
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phụ trách Trung tâm HTSV và QHDN - Phòng Công tác HSSV
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu tập thể giáo viên Trường ĐHXD Miền Trung
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057. 3829784           NR:                           DĐ:0942000697          
Fax:                                                     Email: dinhgiatuan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       KCQ
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh
Ngành học:       Xây dựng dân dụng và công nghiệp     
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-  Thạc sĩ chuyên ngành:         Quản lý Xây dựng                     Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Đại học Thủy Lợi cơ sở 2 – Tp Hồ Chí Minh
-   Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh trình độ B1
Mức độ sử dụng: Trung bình
 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2003 - 2012
Văn phòng đoàn trường
- Cán bộ chuyên trách đoàn
- Phó bí thư đoàn trường
- Bí thư đoàn trường
2012 – đến nay
Phòng Công tác HSSV
- Chuyên viên phòng Công tác HSSV
- Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Đề xuất chương trình hoạt động của Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
2014-2015
Cấp trường
Chủ nhiệm đề tài
2. Các chứng chỉ chuyên môn:
TT
Văn bằng/chứng chỉ 
Thời gian
Tên khóa đào tạo
 1
 Chứng chỉ giảng viên
Trường Đại học Bách khoa Tp Hồ Chí Minh cấp năm 2010;
“Giảng viên trắc địa xây dựng công trình” 
 2
 Chứng chỉ chứng chỉ giảng viên
Cục an toàn lao động Bộ Lao động thương binh và xã hội cấp năm 2014.
“Giảng viên an toàn lao động và vệ sinh lao động”