logo
logo
Lý lịch khoa học: Bùi Kiến Tín

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Kiến Tín                                      Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 05/07/1986                     Nơi sinh:          
Quê quán: Hòa Thành – Đông Hòa – Phú Yên     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư xây dựng                                   Năm, nước nhận học vị: 2009
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lộc Đông – Hòa Thành – Đông Hòa – Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0982163316
Fax:                                                                      Email: buikientin@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Ngành học: Xây dựng DD & CN
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ và quản lý xây dựng        Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: TOEIC 545
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Năm: 2008 – 2009
Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhân viên kiểm nghiệm tại công ty cổ phần Mỹ Dinh
Năm: 2009 – 2010
Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhân viên kỹ thuật tại công ty cổ phần công nghiệp Nhân Thụy
Năm: 2010 – 2015
TP. Tuy Hòa – Phú Yên
Giảng viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Phú Yên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Nhận dạng các nguyên nhân của tai nạn lao động trong công nghiệp xây dựng
2014
Người Xây Dựng (ISSN 0866 8531)
2
Phân tích các nguyên nhân của tai nạn lao động trong công nghiệp xây dựng bằng mô hình phương trình cấu trúc SEM
2014
Xây dựng
(IS 0886 0762)
3
Lý thuyết Domino trong quản lý an toàn ngành xây dựng
2014
Xây dựng
(IS 0886 0762)