logo
logo
Lý lịch khoa học: Lương Minh Sang

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lương Minh Sang                                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1987                                             Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, 24 Nguyễn Du, Tuy Hòa, Phú Yên.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.                  
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573.821.041       NR: 0573.588.057      DĐ: 0908.096.138
Fax:                                                              Email: luongminhsang@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:   Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM
Ngành học: Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp      
Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2010
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:         Xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp             Năm cấp bằng: 2014
      Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
3. Ngoại ngữ:
Tiếng anh
 
Mức độ sử dụng: Tốt
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
11/2010 - Nay
Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
Giảng dạy
 


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Phân tích ứng xử của kết cấu chịu tải trọng động đất có xét đến ảnh hưởng tương tác của nền móng cọc
2013/2014
Đề tài Thạc sĩ, cấp trường
Nghiên cứu chính
2
So sánh phương pháp tính kết cấu bằng phần mềm SAP2000 với các phương pháp giải thông thường: Phương pháp lực, Phương pháp chuyển vị, Phương pháp phần tử hữu hạn
2014
Đề tài NCKH sinh viên, cấp trường
Chủ nhiệm
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí