logo
Lý lịch khoa học: Ngô Duy Tiến

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ngô Duy Tiến                                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1985                     Nơi sinh: Mê Linh – Hà Nội        
Quê quán: Mê Linh – Hà Nội                               Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Kỹ thuật                                   Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 08 – Chí Linh, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên    
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0918157584  
Fax:                                                                      Email: ngoduytien@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường ĐHDL Văn Lang
Ngành học: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp                      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng công trình DD&CN Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Toefl IPT 450
Mức độ sử dụng:
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2010 – 2011
Trường CĐXD số 3
Giáo viên tập sự
2011 – 2014
Trường ĐHXD Miền Trung
Giáo viên
2014 – 2015
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
2015 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí