logo
logo
Lý lịch khoa học: Chu Thị Hải Vinh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Chu Thị Hải Vinh                    Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 29-07-1982         Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở:  22/319 Trường Chinh, phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên                              
Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0942000753       
Email: chuthihaivinh@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học:       Địa chất công trình – Thủy văn  
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                      Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Xây dựng dân dụng và công nghiệp                 Năm tốt nghiệp: 2010
2. Sau đại học
-   Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp   Năm cấp bằng: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
-   Tiến sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án: Mô hình ứng xử và khả năng truyền lực của liên kết cắt kiểu perfobond ứng dụng trong kết cấu composite bê tông - thép
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: khá
Mức độ sử dụng:
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 2004 đến nay
Khoa Xây dựng Trường ĐH XD Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tài liệu hướng dẫn đồ án BTCT 1 (bậc đại học)
2014-2015
Cấp trường
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí