logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Huỳnh Minh Trang

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Huỳnh Minh Trang                                         Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1979       Nơi sinh:Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
Quê quán: Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định                  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:   Thạc sĩ                                                          Năm : 2015
Nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ : Giáo viên
Đơn vị công tác : Khoa Xây dựng – Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 10/2 Lý Thường Kiệt, P. 7, Tuy Hòa, Phú Yên  
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573821041         DĐ:     0942000762
Fax:                                                      Email: nguyenhuynhminhtrang@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa TPHCM
Ngành học:       Xây dựng DD&CN        
Nước đào tạo: Việt nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 2002
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:Xây dựng DD&CN                                  Năm cấp bằng : 2015
- Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
- Tên đề tài: Nghiên cứu tính toán dầm bêtông cốt thanh composite ứng suất trước
- Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Phương Hoa
- Người phản biện: GS.TS Phan Quang Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
Người hướng dẫn:
Người phản biện:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
 
Mức độ sử dụng:  Trung bình
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Làm việc từ năm 2009
Khoa Xây dựng – Trường ĐH XD Miền Trung
Giáo viên
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi môn SBVL dành cho bậc Trung cấp XDDD&CN
 2011/2011
Đề tài cấp trường
Biên soạn
2
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Phân tích dầm bêtông cốt Composite ứng suất trước
2015
Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
2