logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thành Công

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thành Công                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1983                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Phường 3, TP.Tuy Hòa, Phú Yên       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm nhận học vị: 2015
Nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):        Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô B22, đường An Dương Vương, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ: CQ: (057)3821041                   DĐ: 0914200152           
Fax:                                                            Email: nguyenthanhcong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo:     Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học:       Xây dựng dân dụng và công nghiệp     
Nước đào tạo: Việt nam                                                Năm tốt nghiệp: 2009
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học:
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh (B1)
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
05 năm
Khoa Xây dựng
Giảng viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi Sức bền vật liệu, bậc trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
2010/2011
Trường
Tham gia thực hiện
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí