logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Bá Toàn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Bá Toàn                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1987                     Nơi sinh: Bình Định       
Quê quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định              Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 10/70, Lương Tấn Thịnh, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên 
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0935.0931.51
Fax:                                                         Email: nguyenbatoan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Ngành học: Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Nhật
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng: Trung bình
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2012 - nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Các thông số ảnh hưởng đến lực va đập kết cấu liền kề khi chịu động đất
2015
Tạp chí Xây dựng
2
Sự khác biệt ứng xử va đập kết cấu liền kề làm việc trong và ngoài miền đàn hồi khi chịu động đất
2015
Hội nghị Cơ học Vật rắn Biến dạng toàn quốc lần thứ 12