logo
logo
Lý lịch khoa học: Vũ Huyền Trân

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Vũ Huyền Trân                               Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1985                    Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán:  Hòa Bình 2, Phú Yên                       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2011/ Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Giảng viên
Đơn vị công tác:  Khoa Xây dựng – Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Kim Đồng, KP 5, P.Phú Đông, Tp.Tuy Hòa
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                               DĐ:      0167.948.5929
Fax:                                                                  Email:   vuhuyentran@cuc.edu.vn                                                          
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ngành học: Vật liệu Silicat                    
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
 
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng              
Năm cấp bằng: 2011             
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                        Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: TOEIC 650
Mức độ sử dụng: đọc viết được
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2008 - 2009
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy
2009-2011
Đi học cao học
 
2011-nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu chế tạo gach  xốp từ phế tải
2014-2015
Cấp trường
Hướng dẫn sinh viên
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1.
Nghiên cứu chế tạo gạch không nung bằng công nghệ Geopolymer sử dụng tro bay và phế thải bùn đỏ để xây dựng nhà ở vùng cao nguyên Việt Nam.
Đà Lạt,
08/2010
Kỷ yếu hội nghị - Khoa học và công nghệ gắn liền với thực tiễn lần IV
2.
Nghiên cứu chế tạo gạch không nung bằng công nghệ Geopolymer sử dụng tro bay và phế thải bùn đỏ để xây dựng nhà ở.
Số 230,
12/2010
Người xây dựng
3.
Tận dụng phế thải bùn đỏ từ quặng Bauxite để sản xuất gạch đất sét nung ở nhiệt độ thấp.
Ngày 26-28/
11/2011
Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 12, ĐH BK Tp.HCM
4.
Nghiên cứu kỹ thuật bê tông Geopolymer từ tro bay không sử dụng xi măng Portland.
Số 9/II,
06/2012
Kết cấu & Công nghệ xây dựng