logo
logo
Lý lịch khoa học: Đỗ Thị Kim Oanh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Đỗ Thị Kim Oanh                               Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1986                     Nơi sinh: Phú yên
Quê quán: Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên           Dân tộc:
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng – Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hòa thắng, Phú Hòa, Phú Yên             
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0934778345  
Fax:                                                                      Email: dothikimoanh@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Kiến Trúc TP.HCM
Ngành học: Kỹ thuật xây dựng
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP.HCM
Tên đề tài: Phân tích động lực học khung phẳng có nhiều vết nứt thở
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Phước
Người phản biện: PGS.TS. Bùi Công Thành, PGS.TS. Ngô Hữu Cường
Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2009-2010
Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Tứ Gia
Thiết kế
Từ 2011 đến nay
Khoa Xây dựng – Trường Đại học xây dựng Miền Trung
       Giáo viên bộ môn Cơ học công trình
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Ảnh hưởng số lượng vết nứt thở đến ứng xử động của khung phẳng
2015
Tạp chí Xây dựng