logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Đình Vinh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Đình Vinh                                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 28/06/1981                     Nơi sinh: Bình Định       
Quê quán: Bình Định                                          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại):   Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại): Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:134 Trường Chinh, Phường 7, Tuy Hoà, Phú Yên          
Điện thoại liên hệ DĐ: 0916437276         
Fax:                                                                      Email: ledinhvinh@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Vừa học vừa làm   
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Ngành học: Xây dựng DD&CN              
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 2005
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng DD&CN                             Năm cấp bằng: 2012
      Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
-     Tên đề tài: “ Thi công tầng hầm nhà cao tầng vùng Duyên hải miền Trung theo phương pháp từ trên xuống ”
      Người hướng dẫn: TS. Trịnh Quang Vinh
      Người phản biện 1: TS. Đỗ Đình Đức
      Người phản biện 2: TS. Nghiêm Mạnh Hiến
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
      Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3.   Ngoại ngữ:
1. Anh Văn
 
Mức độ sử dụng: B1
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2006 ÷ 2009
Công ty cổ phần XD 47 Quy Nhơn – Bình Định
Nhân viên phòng Đầu tư & Quản lý dự án
2009 ÷ 2011
Học Cao học – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Học viên
2012 đến nay
Khoa Xây dựng – Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí