logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Công Đức

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Công Đức                            Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1985                     Nơi sinh: Phú Hòa- Phú Yên      
Quê quán: Hòa Trị - Phú Hòa – Phú Yên             Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2010
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Xây dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.                             
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3821905   NR: 057.3868684              DĐ: 0937662985
Fax:                                                        Email: nguyencongduc@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành học: Cơ học kỹ thuật                 
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2008
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ học kỹ thuật        Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Đức
Mức độ sử dụng: Trung cấp
Mức độ sử dụng: Sơ cấp
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2008-2010
Công ty TNHH MTV Nguyễn Cao
Nhân viên
2010-2015
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Phương pháp thí nghiệm đo biến dạng, độ võng và dao động kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực.
2012-2013
Cấp trường
Chủ nhiệm
2
Biên soạn tài liệu giảng dạy (TLGD) học phần Động lực học công trình (bậc Đại học).
2013-2014
Cấp trường
Tham gia
3
Nghiên cứu xây dựng mô hình thí nghiệm do biến dạng, độ võng và dao động dầm giản đơn bằng thiết bị STS-WiFi.
2014-2015
Cấp trường
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Tối ưu hóa đa biến vị trí gắn cảm biến đo biến dạng trên kết cấu nhịp dựa trên phép phân tích biến thành phần (PCA)
2014
Thông báo KHCN Trường ĐHXD Miền Trung
2
Giới thiệu vật liệu mastic chèn khe co giãn bê tông xi măng của đường cao tốc và sân bay
2014
Thông báo KHCN Trường ĐHXD Miền Trung