logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thành Chung

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thành Chung                                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 31/01/1987                                 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế          
Quê quán: Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị                          Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ Sư                                                 Năm, nước nhận học vị: Việt Nam, năm 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kết cấu, Khoa Xây dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 35 Phan Lưu Thanh, Phường 7, TP. Tuy Hoà
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573821041            NR:                           DĐ: 0988927609          
Fax:                                                             Email: nguyenthanhchung@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp                      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                         Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tên luận án: Điều khiển tác động của cộng hưởng tham số chính lên ứng xử của tấm chữ nhật chịu dao động tham số
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 04/2011
đến 04/2012
Công ty cổ phần Kỹ Thuật Nam Công – Tp. Hồ Chí Minh
Kỹ sư thiết kế
Từ 05/2012 đến nay
 
Giáo viên Khoa Xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí