logo
logo
Lý lịch khoa học: Võ Văn Nam

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Võ Văn Nam                                                             Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1987                                             Nơi sinh: Bình Định       
Quê quán: Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định                                  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                                           Năm, nước nhận học vị: Việt Nam, năm 2014
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Kết cấu, Khoa Xây dựng
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà                       
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573821041                          NR:                           DĐ: 0979232125        
Fax:                                                                      Email: vovannam@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp                      
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp   Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
- Tên luận án: Điều khiển tác động của cộng hưởng tham số chính lên ứng xử của tấm chữ nhật chịu dao động tham số
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Trung bình
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 15/12/2010
đến 29/08/2011
Giáo viên Khoa Xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
Từ 29/08/2011
đến 15/09/2013
Học viên Cao học Chuyên ngành Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tại Trường ĐHBK Tp. Hồ Chí Minh
Học viên
Từ 16/09/2013
08/2015
Giáo viên Khoa Xây dựng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Ngân hàng đề thi Kết cấu Bê tông cốt thép 2- Bậc Cao đẳng
2014/2015
Trường
Chủ nhiệm
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí