logo
logo
Lý lịch khoa học: Đoàn Huỳnh Thuận

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         Đoàn Huỳnh Thuận                                                        Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20 tháng 4 năm 1976;                                                                
Nơi sinh: TP Tuy Hòa;    Quê quán:         Phú Hòa, Phú Yên;        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ ; Năm 2003,  nước nhận học vị: Việt Nam
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): phó Trưởng phòng KT&ĐBCL
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phòng KT&ĐBCL
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:          
35 Lê Hồng Phong, Phường 7, thành phố  Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.          
Điện thoại liên hệ:  CQ:  0573821844;      DĐ: 0982575253
Email:doanhuynhthuan@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học:       Xây dựng dân dụng và công nghiệp     
Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1999
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Năm cấp bằng: 2003
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
 
Mức độ sử dụng: tương đối thành thạo
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
9/1999-02/2012
Khoa XD ĐH XD Miền Trung
Giảng viên
Từ 02/2012 đến nay
Phòng Khảo thí &ĐBCL
phó Trưởng Phòng kiêm giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tư liệu Giảng dạy môn Kỹ thuật thi công 2
2007/2008
Trường
Chủ trì và thực hiện
2
Bài giảng Tin học ứng dụng
2008/2009
Trường
Chủ trì và thực hiện
3
Tài liệu hướng dẫn đồ án TCTC (phần lập tiến độ)
2014/2015
Trường
Chủ trì và thực hiện