logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Đình Đại

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Đình  Đại                                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 13 tháng 12 năm  1977                Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán:  Phú Lộc – Hòa Thắng – Phú Hòa – Phú Yên  Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc Sĩ                                                Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                       Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn Kế toán – Quản trị kinh doanh
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           Phú Lộc – Hòa Thắng – Phú Hòa – Phú Yên                  
Điện thoại liên hệ:  CQ: 057.3823371                   NR:                           DĐ:0987.039.046
Fax:                                                                      Email: nguyendinhdai@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: ĐH Kinh Tế TP.HCM
Ngành học: Kế toán – Kiểm toán                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 1999
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-  Thạc sĩ chuyên ngành:         Kế toán                                     Năm cấp bằng: 2007
- Nơi đào tạo: Học viện tài chính
-  Tiến sĩ chuyên ngành:                                                          Năm cấp bằng:
- Nơi đào tạo:
-  Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
 Anh văn
Mức độ sử dụng: Trình độ B
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
07/1999 - 09/2004
Phòng TM & CN Việt Nam
CN TP.HCM
Chuyên viên tư vấn tài chính,
kế toán, thuế
01/2005 - 09/2008
Trường CĐ GTVT 3
Giảng viên
09/2008 - 09/2010
Trường CĐ GTVT 3
Phó trưởng Khoa Kinh tế
09/2010 - 05/2013
Trường CĐ GTVT 3
Phó trưởng Khoa Tài chính – Kế toán
06/2013 – 06/2014
Trường ĐH Xây Dựng
Miền Trung
Giảng viên
07/2014 – 07/2015
Trường ĐH Xây Dựng
Miền Trung
Trưởng Bộ môn Kế toán
08/2015 đến nay
Trường ĐH Xây Dựng
Miền Trung
Trưởng Bộ môn Kế toán – Quản trị kinh doanh
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Chương trình đào tạo trung cấp nghề kế toán
2008/2008
Trường
Chủ biên
2
Chương trình đào tạo cao đẳng nghề kế toán
2009/2009
Trường
Chủ biên
3
Chương trình đào tạo cao đẳng kế toán (tín chỉ)
2010/2010
Trường
Chủ biên
4
Bài tập kế toán tài chính 2
2013/2014
Trường
Chủ biên
5
Tài liệu giảng dạy Kế toán tài chính 3
2014/2015
Chủ biên
Chủ biên
2. Các công trình khoa học đã công bố: