logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Thu Hiếu

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HIẾU                           Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 13/5/1979                             Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Xuân Sơn – Đồng Xuân – Phú Yên           Dân tộc:  Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2008 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại: Giảng viên
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Liên trì 2 – Bình Kiến – TP Tuy Hòa – Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0908301091
Fax:                                                                      Email: nguyenthithuhieu@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học
Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế & QTKD Đà Nẵng
Ngành học: Ngân hàng
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2002
Bằng đại học 2:                                                       Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng               Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo:  Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Mức độ sử dụng: Khá
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Từ 2009- nay
Trường ĐH XD Miền Trung
Giảng viên bộ môn tài chính
 
 
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Giáo trình Lý thuyết tài chính – Tiền tệ
2014
Cấp trường
Chủ trì
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Đôi điều suy ngẫm về việc điều hành lãi suất của Việt Nam
2012
Hội nhập & Phát triển