logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Đắc Thông

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Đắc Thông                          Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/04/1990                     Nơi sinh: Krông Păc, Đăklăk    
Quê quán: Xuân Hải, Sông Cầu, Phú Yên         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                   Năm, nước nhận học vị: 2013, VN
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cầu đường – ĐH Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 137 Trần Phú, TT Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên                   
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0943318800  
Fax:                                                                      Email: nguyendacthong90@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học: Kỹ thuật xây dựng Cảng – Công trình biển            
Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2013
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm            
Năm cấp bằng: 2016 (dự kiến)
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2013 – 2016
ĐH XD Miền Trung
GV khoa Cầu Đường
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí