logo
logo
Lý lịch khoa học: Phạm Minh Dũng

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Phạm Minh Dũng                              Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1987                     Nơi sinh:          
Quê quán: xã Nghi Phong – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An                               
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                               Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Xây dựn Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Xây dựn Miền Trung – 24, Nguyễn Du – Phường 7 – thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên                
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0969170187  
Fax:                                                          Email: phamminhdung@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Ngành học: Cầu – Đường Bộ                
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2010
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Cơ học và Xây dựng dân dụng          Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Viện Đại học Khoa học Ứng dụng Rennes
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án: Dòng chảy huyền phù của sợi trong những hình dạng phức tạp
3. Ngoại ngữ:
1. tiếng Pháp
2. tiếng Anh
Mức độ sử dụng: tốt
Mức độ sử dụng: khá
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
2012-2013
Công ty Cổ phần Hạ tầng và Xây dựng Phương Nam
Kỹ thuật
2013-2015
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Xây dựng Toàn Thắng
Trưởng phòng Kỹ thuật
Chỉ huy trưởng Dự án
2015-nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Thiêt kê thành phần bê tông xi mẳng theo ACI
2008/2008
Trường
Thành viên
2
Dòng chảy huyền phù của sợi trong những hình dạng phức tạp
2010/2010
Trường
Thành viên
3
Bài giảng Thi công cầu 1
2015
Trường
Thành viên
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí