logo
logo
Lý lịch khoa học: Đặng Bảo Lợi

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Đặng Bảo Lợi                                               Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1988                     Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên         Dân tộc: Kinh   
Học vị cao nhất: Đại học                                                Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                         Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cầu đường
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Hội Cư, Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên                      
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 01654368688 
Fax:                                                                      Email: dangbaoloi@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Tập trung chính quy           
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Xây dựng                                         Năm cấp bằng: Dự kiến 2016
Nơi đào tạo: National Cheng Kung University, Taiwan
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Trung
Mức độ sử dụng: Học thuật
Mức độ sử dụng: Giao tiếp
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
9/2011 – 9/2014
Đại học xây dựng Miền Trung
Giáo viên
10/2014 – nay
National Cheng Kung University, Taiwan (China)
Học viên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Taiwan and Russia (RU) State Total Videos - Hot functional graded material circular plate of the elastic-plastic behavior
2014-2015
Bộ KHCN
Đài Loan
Tham gia
2
Stability of iron elastic composite
2015
Bộ GD
Đài Loan
Tham gia
3
Research on composites  high stiffness high damping viscoelasticity
2014-2015
Bộ KHCN
Đài Loan
Tham gia
4
Coupled field extreme negative stiffness of composites research
2015-2016
Bộ KHCN
Đài Loan
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Plastic energy dissipation of composite beam-column connector
 
2015
The first Computational Mechanics Conference in Taiwan
 
2
Energy-dissipating capabilities of a novel beam-column connector through viscoelastic and elastoplastic deformation
2016
The fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, 6-8th January, 2016