logo
logo
Lý lịch khoa học: Trịnh Minh Trí

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trịnh Minh Trí                                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 06/05/1988                                 Nơi sinh: Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Quê quán: Hòa Quang Bắc – Phú Hòa – Phú Yên            Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ kỹ thuật                                    Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam
Chức vụ (hiện tại): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Địa chỉ liên lạc: 24 Nguyễn Du, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Email: trinhminhtri@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
Ngành học: Xây dựng DD & CN
Nước đào tạo: Việt Nam                                                            Năm tốt nghiệp: 2011
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ và quản lý xây dựng        Năm cấp bằng: 2014
       Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
3. Ngoại ngữ:
 Anh văn
 
             Mức độ sử dụng: Ielts 6.5
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Năm: 2011 – 2012
Công Ty TNHH & Kinh doanh địa ốc Hòa Bình – Tp. Hồ Chí Minh
Kĩ sư giám sát công trình
Năm: 2012 – 2015
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Giảng viên
Năm: 2015 – 2019
Western Sydney University  - Sydney, Australia
Nghiên cứu sinh
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí