logo
logo
Lý lịch khoa học: Võ Huy Lâm

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Võ Huy Lâm                                                  Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1980                                 Nơi sinh: Phú Yên        
Quê quán: Thôn Phụng Tường, xã Hòa Trị 1, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                    Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐH Xây dựng Miền Trung, 24 Nguyễn Du, Tuy Hòa, Phú Yên.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.            
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0573.821.041       NR:                             DĐ: 0948.510.269
Fax:                                                              Email: vohuylam@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:   Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
Ngành học: Công nghệ chế  tạo máy
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2005
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ chế  tạo máy               Năm cấp bằng: 2010
   Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                              Năm cấp bằng:
  Nơi đào tạo:
- Tên luận án:
Ngoại ngữ       
1.Anh văn
            Mức độ sử dụng: TOEIC 555
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
11/2010 - Nay
Trường ĐH Xây Dựng Miền Trung
Giảng dạy
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu ứng dụng chất phụ gia đặc biệt nâng cao tính năng độ bền kỹ thuật và hiệu quả khai thác động cơ Diesel công suất nhỏ
2008/2009
Đề tài Thạc sĩ, cấp trường
Nghiên cứu chính
2
Giáo trình Cơ học công trình 1 (bậc cao đẳng )
2013
Đề tài NCKH cấp trường
Tham gia
3
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Máy xây dựng
2014
Đề tài NCKH cấp trường
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố:
 
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí