logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Văn Trí

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Lê Văn Trí                                         Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1988                     Nơi sinh: Đắk Lắk         
Quê quán: EaBông – Krông Ana - Đắk Lắk         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 24 Nguyễn Du – Phường 7 – TP Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên         
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0935.98.2647
Fax:                                                                                               Email: letri.bk@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 2012
Bằng đại học 2:                                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                         Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                          Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: B1
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Năm: 2012 đến nay
TP. Tuy Hòa – Phú Yên
Giảng viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Phú Yên
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí