logo
logo
Lý lịch khoa học: Trương Quang Hải

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trương Quang Hải                                        Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1989                                 Nơi sinh: Quảng Nam   
Quê quán: Duy Châu – Duy Xuyên – Quảng Nam            Dân tộc : Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư xây dựng                                   Năm, nước nhận học vị: 2012
Chức danh khoa học cao nhất:                                      Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Cổ Tháp - Duy Châu – Duy Xuyên – Quảng Nam
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                               DĐ: 0932 571 026
Fax:                                                                                          Email: truongquanghai@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:  Chính quy 
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Ngành học:  Xây dựng dân dụng  & công nghiệp           
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp:  2012
Bằng đại học 2:                                                             Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                             Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: B1
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Năm: 2012 – 2015
TP. Tuy Hòa – Phú Yên
Giảng viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Phú Yên
 
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí