logo
logo
Lý lịch khoa học: Dương Lê Trường

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Dương Lê Trường                                         Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 09/05/1990                     Nơi sinh:          
Quê quán: Cát Thành – Phù Cát – Bình Định        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư xây dựng                                   Năm, nước nhận học vị: 2013
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường ĐHXD Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu tập thể Giáo Viên – 24 Nguyễn Du – TP.Tuy Hòa   
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0977077724
Fax:                                                                      Email: duongletruong@cuc.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng DD & CN
Nước đào tạo: Việt Nam                                                                        Năm tốt nghiệp: 2013
Bằng đại học 2:                                                                         Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                             Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                              Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
 
3. Ngoại ngữ:
1. Anh văn
2.
Mức độ sử dụng: Sơ cấp
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
Năm: 2013 – 2014
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên (Tập sự)
Năm: 2014 – 2015
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên (Tập sự)
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
So sánh phương pháp tính kết cấu bằng phần mềm SAP2000 với các phương pháp giải thông thường: Phương pháp lực, Phương pháp chuyển vị, Phương pháp phần tử hữu hạn.
2014
Đề tài NCKH sinh viên, cấp trường
Tham gia
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí