logo
logo
Đội ngũ Giảng viên

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY:
 
Stt
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Địa chỉ email
Số điện thoại
1
Tiến sĩ
daovanduong@muce.edu.vn
0978869440
2
Thạc sĩ
doanvanhiep@muce.edu.vn
0983375426
3
Tiến sĩ
nguyenbaphi@muce.edu.vn
0977632040
4
Thạc sĩ
lephonglam@muce.edu.vn
0914154360
5
Cử nhân
laivanhoc@muce.edu.vn
0973899456
6
Thạc sĩ
levandong@muce.edu.vn
0905800477
7
Thạc sĩ
phanngochieu@muce.edu.vn
0942028697
8
Thạc sĩ
ngothihong@muce.edu.vn
0367386925
9
Thạc sĩ
lethiloan@muce.edu.vn
0978697524
10
Thạc sĩ
nguyenvanminh@muce.edu.vn
0983847307
11
Cử nhân
dangthongtuan@muce.edu.vn
0978544372