logo
logo
Lý lịch khoa học: Lê Thị Loan

I. LÝ LỊCH SƠ LUỢC
Họ và tên:       LÊ THỊ LOAN                  Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1984                       Nơi sinh: Nông Cống, Thanh Hoá
Quê quán: Nông Cống, Thanh Hoá                     Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2011 ,Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:              Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại:           Giáo viên khoa  Khoa học cơ bản, trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:                       18/245 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa- Phú Yên 
Điện thoại liên hệ:  CQ 0573821845              NR                            DĐ 0978691524
Fax:                                                                  Email: lethiloan@cuc.edu.vn
II. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:                   Chính quy
Nơi đào tạo:                 Đại học Sư phạm TPHCM
Ngành học:                   Toán
Nước đào tạo:             Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp:  2007
2. Sau đại học:
Thạc sĩ chuyên ngành:   Giải tích                        Năm cấp bằng:   2011
Nơi đào tạo:     Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
Tên luận văn: Chỉnh hoá nghiệm một bài toán ngược xác định nguồn nhiệt
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Công Tâm
3. Ngoại ngữ:   1. Anh Văn                                            Mức độ sử dụng: Trình độ C
                        2.                                                         Mức độ sử dụng:
III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
10/2012 đến nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên khoa Khoa học cơ bản
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Tài liệu giảng dạy Đại số tuyến tính
2014/2015
Trường
Người tham gia
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
 
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí