logo
logo
Lý lịch khoa học: Đặng Thông Tuấn

I. LÝ LỊCH SƠ LUỢC
Họ và tên: ĐẶNG THÔNG TUẤN                                                  Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1962                                                Nơi sinh: Phú Cát, Tp. Huế
Quê quán: Quảng Phú – Quảng Điền – Thừa Thiên Huế.   Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Cử nhân khoa học                                             Năm, nước nhận học vị: 1984, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                                                   Năm bổ nhiệm:
Chức vụ hiện tại:          
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 110 Trường Chinh, P 7, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên 
Điện thoại liên hệ:  CQ 0573821845              NR:                      DĐ: 0978544372
Fax:                                                                  Email: dangthongtuan@cuc.edu.vn
II. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:                   Dài hạn
Nơi đào tạo:     Trường Đại học Tổng Hợp Huế.
Ngành học:                   Toán
Nước đào tạo:             Việt Nam                                                  Năm tốt nghiệp:  1984
Bằng đại học 2:                                                                         Năm tốt nghiệp:  
2. Sau đại học:
Thạc sĩ chuyên ngành:                                                    Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:    
Tiến sĩ chuyên ngành:                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1. Anh Văn                                                                                 Mức độ sử dụng: Trình độ B
2. Nga văn                                                                                 Mức độ sử dụng: Đọc hiểu tài liệu Toán
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
12/1984 đến 05/2001
Trường Trung học Xây Dựng số 6
Giáo viên Tổ môn Khoa học cơ bản
05/2001 đến 7/2011
Trường Cao đẳng Xây dựng số 3
Giáng viên Bộ môn Khoa học cơ bản
7/2011 đến nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáng viên Bộ môn Toán – Khoa Khoa học cơ bản
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1.
Ngân hàng đề thi môn Toán cao cấp A1
2005/2006
Cấp trường
Tác giả
2.
Giáo trình nội bộ Toán cao cấp A1 
2007/2008
Cấp trường
Đồng tác giả
3.
Giáo trình nội bộ môn Quy hoạch tuyến tính
2009/2010
Cấp trường
Tác giả
4.
Tài liệu “Hướng dẫn giải bài tập Xác suất Thống kê”
2014/2015
Cấp trường
Tác giả
2. Các công trình khoa học đã công bố:
 
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí