logo
logo
Lý lịch khoa học: Nguyễn Thị Thu Trang

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:         NGUYỄN THỊ THU TRANG                     Giới tính:       Nữ
Ngày, tháng, năm sinh:  10/04/1989                                Nơi sinh:           Phú Yên
Quê quán:         xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi                           
Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất:            Thạc sĩ  Năm, nước nhận học vị: 2014 – Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Xây dựng miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:           303 Lê Trung Kiên, P. 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại liên hệ:  CQ:  0573.821043                             DĐ: 098.8224.191
 Email: nguyenthihutrang@muce.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:       Chính quy
Nơi đào tạo: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM
Ngành học:       Lịch sử - Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nước đào tạo: Việt Nam                                   Năm tốt nghiệp: 2011
2. Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành:    Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM
3.  Ngoại ngữ: Tiếng Anh                                              Mức độ sử dụng: Khá
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
8/2015 - nay
Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng dạy học phần Tư tưởng HCM, ĐLCM của ĐCSVN
Tham gia NCKH
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí