logo
logo
Lý lịch khoa học: Trịnh Văn Thao

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trịnh Văn Thao                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 10-05-1988                     Nơi sinh:Yên Định – Thanh Hóa 
Quê quán: Yên Định – Thanh Hóa                                   Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Kỹ sư                                      Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất:                          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giáo viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Xây Dựng Miền Trung
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 24 Nguyễn Du, Tuy Hòa, Phú Yên                                
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0934.754.989
Fax:                                                                      Email: Trinhvanthao@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính Quy
Nơi đào tạo: Đại học bách khoa Đà Nẵng
Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp                       
Nước đào tạo: Việt Nam                                                Năm tốt nghiệp: 2011
Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                      Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo:
-          Tên luận án:
3. Ngoại ngữ:
1.
2.
Mức độ sử dụng:
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
9/2014 đến nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
 
 
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí