logo
logo
Đội ngũ giảng viên - Khoa đào tạo nghề

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 
 
TT
Họ và tên
Học hàm Học vị
Chức danh chuyên môn
Địa chỉ email
I
Tổ giảng dạy và quản lý dự án 
1
Nguyễn Văn Thành
Thạc sĩ
Giám đốc
nguyenvanthanh@muce.edu.vn
2
Ngô Đình Châu
Thạc sĩ
P.Giám đốc
ngodinhchau@muce.edu.vn
3
Thạc sĩ
Giáo viên
tranvanthai@muce.edu.vn
4
Thạc sĩ
Giáo viên
nguyenbasau@muce.edu.vn
5
Kỹ sư
Hướng dẫn viên
lequyhoa@muce.edu.vn
6
Kỹ sư
Giáo viên
dovanhung@muce.edu.vn
7
Lê Hữu Hà
Thạc sĩ
Chuyên viên
lehuuha@muce.edu.vn
II
Tổ quản trị và thiết bị
1
Nguyễn Chí Quốc
Kỹ sư
Phụ trách bộ phận, chuyên viên
nguyenchiquoc@muce.edu.vn
2
Nguyễn Văn Tường
Thạc sĩ
Chuyên viên
nguyenvantuong@muce.edu.vn
3
Nguyễn Thị Thùy Linh
Thạc sĩ
Chuyên viên
nguyenthithuylinh@muce.edu.vn
4
Nguyễn Văn Đông
 
Nhân viên kỹ thuật
 
5
Nguyễn Thị Bích Lan
 
Nhân viên tạp vụ
 
6
Nguyễn Thị Hồng Lịch
 
Nhân viên tạp vụ
 
7
Trương Thị Luyến
 
Nhân viên tạp vụ
 
8
Đỗ Thị Phương Nam
 
Nhân viên tạp vụ
 
9
Nguyễn Thị Yến Nhi
 
Nhân viên tạp vụ
 
10
Đoàn Thị Sang
 
Nhân viên tạp vụ
 
11
Đặng Thị Thu Hằng
 
Nhân viên tạp vụ
 
12
Trần Ngọc Dũng
 
Nhân viên cây xanh
 
13
Trần Trí Thức
 
Nhân viên cây xanh