logo
logo
Đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị

  GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
 
STT
Họ và tên
Học hàm
Học vị
Chức danh chuyên môn
Bộ môn
Địa chỉ email
1
Tiến sĩ
Trưởng Khoa
KTCS Hạ Tầng
2
Thạc sĩ
Giảng Viên
KTCS Hạ tầng
3
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
Môi trường
4
Thạc sĩ
P.Trưởng bộ môn
KTCS Hạ Tầng
5
Thạc sĩ
Giảng viên
KTCS Hạ Tầng
6
Thạc sĩ
Giảng viên
KTCS Hạ Tầng
7
NCS
Giảng viên
Môi trường
8
Thạc sĩ
Giảng viên
KTCS Hạ Tầng
phanthanhdan@muce.edu.vn
9
Hồ Thanh Trúc
Thạc sĩ
Giảng viên
KTCS Hạ Tầng
hothanhtruc@muce.edu.vn
10
NCS
Giảng viên
Môi trường
nguyenminhchi@muce.edu.vn
11
Nguyễn Thị Diễm
Thạc sĩ
Giảng viên
Môi trường
Nguyenthidiem@muce.edu.vn
12
Cao Thị Hà Xuyên
Thạc sĩ
Giảng viên
Môi trường
caothihaxuyen@muce.edu.vn
13
Lê Văn Thái
Thạc sĩ
Giảng viên
KTCS Hạ Tầng
levanthai@muce.edu.vn
14
Trịnh Tiến Dũng
Tiến sĩ
Giảng viên
KTCS Hạ Tầng
trinhtiendung@muce.edu.vn
15
Lê Văn Tuấn
Tiến sĩ
Giảng viên
Thỉnh giảng (ĐH Khoa học Huế)
lenntuan@gmail.com
16
Nguyễn Thái Anh
Tiến sĩ
 
Giảng viên
Thỉnh giảng (ĐH Sư Phạm kỹ thuật TP.HCM)
17
Nguyễn Hoài Thu
Thạc sĩ
 
Giảng viên
Thỉnh giảng (Cao Đẳng Công thương Miền Trung)
18
Nguyễn Ngọc Thiệp
Thạc sĩ
 
Giảng viên
Thỉnh giảng (ĐH Tài nguyên & Môi trường TPHCM)
19
Đặng Văn Lái
Tiến sĩ
Giảng viên
Thỉnh giảng (Cao Đằng Nghề Phú Yên)
dangvanlai@cdnpy.edu.vn
20
Hồ Tuấn Đức
Tiến sĩ
Giảng viên
Thỉnh giảng (ĐH Bách Khoa TPHCM)
hotuanduc@hcmut.edu.vn