logo
logo
Đội ngũ cán bộ giảng viên - Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 
  
 
TT
Họ và tên
Học hàm học vị
Chức danh chuyên môn
Email
1
Trịnh Hồng Việt
Tiến sỹ
Phó Hiệu trưởng
Giám đốc
trinhhongviet@muce.edu.vn
2
Thạc sỹ
Phó Giám đốc
leductam@ muce.edu.vn
3
Nguyễn Hồng Phúc
Tiến sỹ
Giảng viên
    
4
Thạc sỹ
Trưởng Bộ môn CNTT
nguyenletin@ muce.edu.vn
5
Thạc sỹ
Giáo vụ TT
Kiêm giảng viên
tranthaison@ muce.edu.vn
6
Thạc sỹ
Thư ký TT
Kiêm giảng viên
nguyenthitrang@ muce.edu.vn
7
Thạc sỹ
Phòng KH&HTQT
Kiêm Giảng viên
nguyencongbang@muce.edu.vn
8
Thạc sỹ
Trưởng Bộ môn tiếng Anh
mangtranthuthuy@muce.edu.vn
9
Thạc sỹ
Giảng viên
nguyenthikimcuc@muce.edu.vn
10
Thạc sỹ
Giảng viên
hothimylinh@muce.edu.vn
11
Cử nhân
Giảng viên
buinguyentuan@muce.edu.vn
12
Cử nhân
Giảng viên
dangtuongle@muce.edu.vn