logo
Giảng viên - Nhà khoa học

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
 
Đến ngày 20/10/2015, tổng số CB,VC của trường là 236 người, trong đó: 161 giảng viên, 75 cán bộ quản lý và phục vụ giảng dạy; Trình độ có 02 PGS, 09 tiến sĩ, 108 thạc sỹ, 94 đại học (hiện nay có 52 người đang học Thạc sĩ, 15 người đang làm NCS).
Năm 2016 Nhà trường được Bộ Xây dựng xác nhập Trường Trung học Xây dựng Miền Trung tại  544b Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng làm cơ sở II của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

Chọn màu và khung

Chọn Layout
Chọn màu
Chose Pattren
Chọn nền