logo
logo
Lý lịch khoa học Nguyễn Thị Kim Trọng

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                            
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Trọng                  Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 06/5/1971                      Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán: Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên       Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ            Năm, nước nhận học vị: 2015, Trung Quốc
Chức danh khoa học cao nhất:          Năm bổ nhiệm:
Chức vụ: Trưởng khoa – Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng.
Đơn vị công tác: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Chỗ ở riêng: 18 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Điện thoại liên hệ: 093 196 1966
E-mail: nguyenthikimtrong@muce.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1.    Đại học:
- Chuyên ngành Kế toán; năm cấp bằng: 2004; nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
2.    Sau đại học
- Thạc sĩ: chuyên ngành Kế toán; năm cấp bằng: 2009; nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
- Tiến sĩ: chuyên ngành: Kế toán; Năm cấp bằng: 2015; nơi đào tạo: Trường Đại học Liêu Ninh – Trung Quốc.
 - Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu vấn đề công bố thông tin kế toán các công ty niêm yết Việt Nam.
3. Ngoại ngữ:
Tiếng Trung (HSK4)
Mức độ sử dụng: Giao tiếp
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
1994-1995
Công ty Điện ảnh băng từ Phú Yên
Kế toán
1996-2004
Công ty TNHH XD Phương Minh; DNTN Việt Nhật; Công ty TNHH Phú Hiệp; Công ty CP Cà phê Tuy Hòa; Công ty TNHH Thái Dương; DNTN Mai Công
Phụ trách kế toán;
5/2005-8/2005
Trung tâm GDTX Phú Yên
Kế toán
9/2005-9/2009
Trường CĐCN Tuy Hòa
Giáo viên; học Cao học
10/2009-8/2011
Trường CĐCN Tuy Hòa
Giảng viên; Phụ trách khoa
9/2011 - 7/2015
Trường CĐCN Tuy Hòa
Giảng viên; nghiên cứu sinh
8/2015-6/2017
Trường CĐCN Tuy Hòa
Giảng viên; Trưởng khoa
7/2017 - 9/2018
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
10/2018 - 5/2019
Trường ĐHXD Miền Trung
Trưởng bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh
6/2019 - 8/2019
Trường ĐHXD Miền Trung
Phó Trưởng khoa; Phụ trách bộ môn
9/2019 - 6/2020
Trường ĐHXD Miền Trung
Phó Trưởng khoa; Phụ trách Khoa; Phụ trách bộ môn
6/2020 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Trưởng khoa;
Phụ trách bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT
 
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Xây dựng mô hình học cụ “Bộ chứng từ, Sổ, Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế áp dụng trong học phần thực tập tốt nghiệp của HSSV ngành kế toán Khoa Kinh tế và Du lịch trường CĐCN Tuy Hòa”
2016
Cấp Trường
Thành viên
2
Đề án mở ngành Kế toán.
Xây dựng CTĐT- chuyên ngành Kế toán XDCB.
8 - 12/2017
 
Thành viên
Tổ trưởng
3
Xây dựng CTĐT- chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.
6 -12/2018
 
Tổ trưởng
4
Bài giảng Nguyên lý kế toán
2019
Cấp Trường
Chủ nhiệm
5
Giáo trình Nguyên lý kế toán
2020
Cấp Trường
Chủ biên
6
Bài giảng Kế toán quản trị
2020
Cấp Trường
Chủ nhiệm
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Một số giải pháp tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9/2009
Tạp chí Công nghiệp
2
越南上市公司会信息披露的特点及估的研究
5/2015
哲学社会科学版- 宁大学学
3
越南上市公司财务报告欺手段研究
10/2015
哲学社会科学版- 宁大学学
4
Nghiên cứu thực trạng công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
01/2016
Tập san Khoa học và Công nghệ TIC số 14
5
Quy định về kê khai lệ phí môn bài năm 2017
01/2017
Tập san Khoa học và Công nghệ TIC số 17
6
Nâng cao vai trò doanh nghiệp về tính tin cậy của ước tính kế toán trong báo cáo tài chính
2018
Tạp chí Trí thức Phú Yên, số 57 & 58
7
The Conflict of interest between the enterprises and the laborers for the Social insurance (SI), Unemployment Insurance (UI) – Policy suggestions.
2018
Hội thảo Quốc tế ICFAA 2018
8
Tình trạng thất thu quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và những ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động.
2019
Tạp chí khoa học Kinh tế và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội