logo
logo
Lý lịch khoa học Lê Hoàng Vũ

HÌNH ĐẠI DIỆN
 
 
A person standing in front of a fenceDescription automatically generated
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Lê Hoàng Vũ                                                                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh:           11/07/1993                                         
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị:            Thạc sĩ                                                 Năm đạt học vị:          2019
Email:              lehoangvu@muce.edu.vn                   Điện thoại:                  0374167065
Chức vụ:         Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng
Lĩnh vực nghiên cứu: Smoothed FEM, Limit Analysis, Plastic Analysis, Adaptive Mesh Refinement, Structural Analysis, Steel and Composite Structures,
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Kỹ sư
2016
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đại học Kiến Trúc TP HCM
Việt Nam
ThS
2019
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đại học Chulalongkorn
Thailand
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2/2017-nay
Khoa Xây dựng
Giảng viên
 
 
 
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Cơ kết cấu
-          Sức bền vật liệu
-          Kết cấu thép, kết cấu liên hợp thép-bê tông
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16,
2017/2019
Cấp trường
Tham gia
 
 
 
 
 
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
L H Vu, N C Duc, L V Dong, D L Truong, N M T Anh, H Q Hung and P V Hue. Load Rating and Buckling of Circular Concrete-Filled Steel Tube (CFST): Simulation and Experiment.doi:10.1088/1757-899X/371/1/012032.
2018
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
2
Vu L. H., S. Tangaramvong “The performance of ES-FEM with automatic triangle mesh adaptation in engineering mechanics applications”
2019
The 10th International Conference on Computational Methods (ICCM2019), Singapore.
3
Le, V. H., and S. Tangaramvong. "Automatic Adaptive Three-Node ES-FEM Analysis of Engineering Structure."
2019
The 24rd National Convention on Civil Engineering, Udonthani, Thailand
 
4
Tangaramvong, S. and L. Vu, An Efficient ES-FEM Complementarity Approach for Post-Collapse Responses of Concrete Gravity Dam
2019
The 32nd KKHTCNN Symposium on Civil Engineering, KAIST, Daejeon, Korea
5
Phuc T. V., Vu L. H., Duc N. C., and Tien P. N. Determination of Collapse Load of Engineering Structures using Iterative Node-based Smoothed Finite Element Analysis Method
2020
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
6
Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16, Trần Văn phúc (CB) & Lê Hoàng Vũ
2020
NXB Xây dựng