logo
logo
Lý lịch khoa học Lê Văn Đồng

 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: LÊ VĂN ĐỒNG                                       Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1986                                                   
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc sĩ                                                             Năm đạt học vị: 2015
Email: levandongkxd@muce.edu.vn                         Điện thoại:0937.327.034
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Vật liệu xây dựng
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
1. Cử nhân
2009
Khoa học vật liệu
ĐH Khoa học tự nhiên TP. HCM
Việt Nam
2. Thạc sĩ
2015
Vật liệu và Công nghệ Vật liệu xây dựng
ĐH Bách Khoa TP. HCM
Việt Nam
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2016
Công ty Fico Pan United
Kiểm soát chất lượng
2017 - nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giảng viên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Vật liệu xây dựng
-          Thí nghiệm Vật liệu xây dựng
-          Thí nghiệm và kiểm định công trình
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về ứng xử chịu nén – uốn của cột ống tròn FRB nhồi bê tông đặt cốt FRB
2018 - 2019
Trường
Tham gia
2
Nghiên cứu sản xuất gạch không nung sử dụng tro bay thay thế một phần xi măng
2019 – 2020
(Đang tiến hành)
Trường
Tham gia
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
Behavior of Reiforced concrete components at elevated temperature
2014
Conference for Civil Engineering Research Networks 2014 jointly held with 7th ASEAN Civil Engineering Conference Under AUN/SEED-Net, Bandung, Indonesia, 2014
2
Nghiên cứu thực nghiệm bê tông trong điều kiện nhiệt độ cao.
2015
Tạp chí Xây dựng
3
Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chế tạo gạch xi măng đất ở khu vực nông thôn Việt Nam
2018
Tạp chí Xây dựng
4
Nghiên cứu bê tông sử dụng cốt liệu nhỏ làm từ xà bần thay thế cho cát tự nhiên
2018
Những tiến bộ trong xây dựng và kiến trúc (ACEA – 2) năm 2018