logo
logo
Lý lịch khoa học Trịnh Văn Thao

 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Trịnh Văn Thao                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 10-05-1988                                                
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc sĩ                                                            Năm đạt học vị:2019
Email: Trinhvanthao@muce.edu.vn                      Điện thoại: 0934.754.989
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Đại học Xây Dựng Miền Trung
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Xây dựng dân dụng và công nghiệp
-          ...............
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Đại học
2011
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
Đại học bách khoa Đà Nẵng
Việt Nam
Thạc sĩ
2019
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
Đại học bách khoa Đà Nẵng
Việt Nam
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
9/2014 đến nay
Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
 
 
 
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Địa kỹ thuật
-          Nền và  móng
-          ………………
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của liên kết nối ống thép tròn sử dụng mặt bích và bu lông chịu uốn cắt
2019
Tạp chí Xây Dựng