logo
logo
Lý lịch khoa học Nguyễn Thanh Danh

 
 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN THANH DANH                     Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1978                                                     
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Tiến sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2020
Email: nguyenthanhdanh@muce.edu.vn                   Điện thoại: 0905423052
Chức vụ: Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Kho sát Địa k thut; Địa k thut môi trường; Địa thống kê; Quan trc Địa k thut; n định mái dc và tường chn; X lý nn đất yếu.
-          Thí nghim & Kim định cht lượng công trình.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Kỹ sư
2001
Địa kỹ thuật
Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
Việt Nam
Thạc sĩ
2012
Địa kỹ thuật
Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
Việt Nam
Tiến sĩ
2020
Địa kỹ thuật
Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
Việt Nam
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2001 - 2003
Cty TVXD Phú Yên
Cán bộ kỹ thuật
2003 đến nay
Trường ĐHXD Miền Trung
Giảng viên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Địa chất công trình
-          Địa chất thủy văn công trình
-          Cơ học đất
-          Địa kỹ thuật
-          Xây dựng công trình trên nền đất yếu
-          Ổn định mái dốc và tường chắn
-          Vật liệu địa kỹ thuật
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Lập cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu trượt lở đất do ảnh hưởng của mưa trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
2015/2016
Cấp trường
Đồng chủ nhiệm
2
Nghiên cứu giải pháp mới sử dụng cốt mềm vải địa kỹ thuật gia cường ổn định nền đường đắp cao tốc ở khu vực địa chất Miền Trung
2016/2017
Cấp trường
Tham gia
3
Đánh giá hiện trạng và xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất đá trên tuyến quốc lộ 27C (Đoạn qua đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa)
2019/2020
Cấp trường
Chủ nhiệm
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
Ứng dụng phương pháp tỷ số tầng suất và trọng số chứng cứ xây dựng bản đồ tai biến trượt lở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
2019
Kỷ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc “Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững”, VIETGEO 2019, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, ISBN 978 604 67 1397 5, Trang 87-94.
2
Applying probabilistic method base on Monte Carlo simulation to assess the instability of slopes due to rainfall on route Nha Trang - Da Lat (Within Khanh Vinh district, Khanh Hoa province)
2018
Proceedings of the 4th International Conference on Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure, Vietgeo 2018, Dong Hoi, Quang Binh, Viet Nam, ISBN 978 604 913 418 0, pp 412-420.
3
Ứng dụng phương pháp trọng số chứng cứ và GIS xây dựng bản đồ tai biến trượt lở đất huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
2018
Tạp chí Xây dựng, Tháng 9, 2018, ISSN 0866-8762, Trang 188-194.
4
Ứng dụng phương pháp hồi quy logistic xác định tổ hợp tối ưu các yếu tố ảnh hưởng và xây dựng bản đồ tai biến trượt lở đất huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
2017
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, tập 20-K4/2017, ISSN 1859-0128, Trang 77-84
5
Landslide hazard mapping using frequency ratio, statistical index, weights of evidence and their comparison: a case study in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province
2016
Proceedings of International Conference on Geological and geotechnical engineering in response to climate change and sustainable development of infrastructure, 2016, Ha Long, Quang Ninh, Viet Nam, ISBN 978 604 62 6726 3, pp 191-200.
6
Effects of rainfall on stability of soil slopes in Khanh Vinh district, Khanh Hoa province
2015
Proceedings of International Conference on Engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure, 2015, Ha Noi, Viet Nam, ISBN 978 604 913 418 0, pp 219-228.
7
Applying probabilistic method base on Monte Carlo simulation to analyze slope stability on route Nha Trang - Da Lat (within Khanh Vinh - Khanh Hoa)
2014
Science & Technology development journal, Vol. 17, K5/2014, ISSN 1859-0128, pp 76-85.
8
Applying Geostatistics to Set Up Geological Structures at District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
2011
Proceedings of International Conference on Geotechnics for Sustainable Development, October 6th – 7th, 2011, in Ha Noi, Viet Nam, ISBN 978 604 82 000 8, pp 713-719.
 
Xác nhận của Khoa
Phú Yên, ngày 7 tháng 6 năm 2020
Người khai kí tên
sign
 
 
TS. Nguyễn Thanh Danh