logo
logo
Lý lịch khoa học Nguyễn Thành Sơn

 
 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thành Sơn                                   Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1981                                                   
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Tiến sỹ                                                           Năm đạt học vị: 2017
Email: nguyenthanhson@muce.edu.vn                      Điện thoại: 0945472867
Chức vụ: Không
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Phân tích độ tin cậy trong lĩnh vực Địa kỹ thuật
-          Phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên, cơ học đất không bão hòa
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Kỹ sư
2006
Địa kỹ thuật
Đại học Bách khoa Tp. HCM
Việt Nam
Thạc sỹ
2012
Địa kỹ thuật
Đại học Bách khoa Tp. HCM
Việt Nam
Tiến sỹ
2017
Địa kỹ thuật
Đại học Chulalongkorn
Thái Lan
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2007 - 2017
Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung
Giáo viên
2018 - nay
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Giáo viên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Cơ học đất
-          Địa chất Công trình
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Nghiên cứu đánh giá và khắc phục hiện tượng trượt lở tại Núi Nhạn, Tuy Hòa, Phú Yên
2008
Cấp Tỉnh
Thành viên
2
Nghiên cứu đánh giá và xây dựng bản đồ trượt lở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
2010/2011
Cấp Tỉnh
Thành viên
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
2017
Arabian Journal of Geosciences
2
2018
Environmental Geotechnics
3
2018
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
4
2019
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
5
Influence of the spatial variability of hydraulic parameters on rainfall-induced landslides
2019
Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, October 14-18 in 2019Taipei, Taiwan. 
6
Discussion on “Probabilistic characterization of the soil-water retention
curve and hydraulic conductivity and its application to slope reliability
analysis” by L. Wang, L. Tang, Z. Wang, H. Liu, and W. Zhang
2020
Computers and Geotechnics