logo
logo
Lý lịch khoa học Nguyễn Văn Hải

 
 
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢI                               Giới tính: Nam
Năm sinh: 1979                                                          
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Tiến sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2017
Email: nguyenvanhai@muce.edu.vn                          Điện thoại: 0918470166
Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Kỹ thuật nền móng, nghiên cứu ứng xử nền móng công trình.
- Nghiên cứu và ứng dụng móng cọc cho các công trình chịu tải lớn.
- Nghiên cứu xử lý, gia cố nền đất yếu.
- Phân tích các ứng xử của hệ tường vây - móng bè - cọc.
- Phân tích các ứng xử của hố đào sâu theo bài toán 2D, 3D.
- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong nghiên cứu, phân tích các bài toán địa kỹ thuật.
- Ứng xử của đất nền xung quanh hố đào cho hố móng tầng hầm và công trình ngầm dựa vào số liệu đo đạc hiện trường và thí nghiệm trong phòng.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Kỹ sư
2002
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
Việt Nam
Thạc sĩ
2009
Địa kỹ thuật
Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM
Việt Nam
Tiến sĩ
2017
Địa kỹ thuật
Đại học Yamaguchi, Nhật Bản
Nhật Bản
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Vị trí công tác
Tổ chức công tác
Địa chỉ Tổ chức
4/2005-8/2007
Giảng viên, Khoa Xây dựng
Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 (Nay là ĐH Xây dựng Miền Trung (MUCE)), Bộ Xây dựng (MOC), Việt Nam
24 Nguyễn Du TP.Tuy Hòa Phú Yên
9/2007-9/2009
Học viên
Khoa Xây dựng, Đại học Bách Khoa TP. HCM, Việt Nam
268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TPHCM
10/2009-03/2014
Giảng viên, Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE)
24 Nguyễn Du TP.Tuy Hòa, Phú Yên
04/2014-03/2017
Nghiên cứu sinh tại Phòng Lab của GS. Motoyuki Suzuki
Đại học Yamaguchi, Nhật Bản
Tokiwa Campus, Ube City, Yamagchi, Nhật Bản
04/2017- nay
Giảng viên, Phó trưởng khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE)
24 Nguyễn Du TP.Tuy Hòa, Phú Yên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Nền móng
-          Nền móng nâng cao
-          Cơ học đất
-          Địa kỹ thuật
-          Xây dựng công trình trên nền đất yếu
-          Ổn định mái dốc và tường chắn
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Sức kháng cắt dư của đất ở mái dốc nhạy cảm với trượt và ảnh hưởng của tốc độ cắt
2020-2022
Nafosted
Đang triển khai
 
 
 
 
 
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1
Shear Zone of Sand and its Rate Effect in Ring Shearing
Motoyuki Suzuki, Naoki Otani, Nguyen Van Hai
Taylor & Francis Group, London, ISBN: 978-1-138-02707-7
2015
2
Static and Dynamic Ring Shear Characteristics on Bedding Plane as Slip Surface of Earthquake-induced Landslide
Motoyuki Suzuki, Yuho Inoue, Nguyen Van Hai
Ground Engineering Journal (Japanese Geotechnical Scocial)
2016
3
Residual Strength of Cemented Kaolin Clays from Ring Shearing Testing
Motoyuki Suzuki, Nguyen Van Hai
ISL 2016 – 12th International Symposium on Landslides, Napoli, Italy, 12-19 June 2016
2016
4
Ring Shear Characteristics of Discontinuous Plane
Motoyuki Suzuki, Nguyen Van Hai,
Soils and Foundations, Vol. 57(6), 1-22 (SCI, IF: 1.756; ISSN: 0038-0806;
2017
5
Rate and acceleration effects on residual strength of kaolin and kaolin–bentonite mixtures in ring shearing
Nguyen Thanh Duong,
Motoyuki Suzuki, Nguyen Van Hai
Soils and Foundations, Vol. 58(2018), 1153-1172 (SCI, IF: 1.756; ISSN: 0038-0806;
2018
6
Residual strength of weakly cemented clay in multi-stage ring shear test
Nguyen Thanh Duong,
Nguyen Van Hai
Arabian Journal for Science and Engineering
Under review, (SCI, IF: 1.711; ISSN: 2191-4281;
2020