logo
logo
Lý lịch khoa học Phạm Trí Quang

 
HÌNH ĐẠI DIỆN
 
 
613.JPG
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Phạm Trí Quang                                                                Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1989                                                   
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2014
Email: phamtriquang@muce.edu.vn                          Điện thoại: 0374.583.018
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng, Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Cơ học tính toán;
-          Thực nghiệm kết cấu công trình;
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
Kỹ sư
2012
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM
Việt Nam
Thạc sĩ
2014
Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp
ĐH Mở TP HCM
Việt Nam
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
10/2014 đến 6/2015
 Công ty Vung Ro Petroleum (VRP)
Nhân viên
05/2015 đến 10/2015
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Nhân viên
01/6/2016 đến nay
Khoa Xây Dựng, Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Giảng viên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Kết cấu bê tông cốt thép;
-          Kết cấu nhà bê tông cốt thép;
-          Kết cấu nhà nhiều tầng BTCT;
-          Thí nghiệm và kiểm định công trình;
-          Tin học ứng dụng ngành xây dựng.
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 
 
 
 
 
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
Ứng xử động của dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi hai thông số chịu tải trọng điều hòa di động
2014
Tuyển tập Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc - Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội, 09/04/2014
2
Phân tích dao động tự do của dầm phân lớp chức năng trên nền đàn hồi hai thông số sử dụng các lý thuyết dầm khác nhau
2014
Tạp chí Xây dựng của Bộ Xây dựng
3
Độ võng của dầm bêtông cốt thủy tinh (FRP) trong giai đoạn đàn hồi bằng phương pháp thực nghiệm và phương pháp phần tử hữu hạn
2016
Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite - Đại học Nha Trang, TP Nha Trang, 28-29/7/2016
4
Phạm Đình Trung, Phạm Trí Quang, Nguyễn Bá Toàn, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. “Dynamic response of multi-span arch bridge on spring supports subjected to moving vehicle”. International Journal of Advanced and Applied Sciences, ESCI-ISI, 5(10)/2018/35-45.
2018
International Journal of Advanced and Applied Sciences
5
Phạm Đình Trung, Phạm Trí Quang, Nguyễn Bá Toàn, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Trọng Phước. “The effectiveness of rubber absorber in adjacent planar structures under earthquake-included pounding”. International Journal of Civil Engineering and Technology, Scopus (IF>2), 9(8)/2018/1751-1768
2018
International Journal of Civil Engineering and Technology
6
Phạm Trí Quang, Phạm Đình Trung, Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Trọng Phước. “Phản ứng động của dầm phân lớp chức năng tựa trên nền phi tuyến chịu tải trọng điều hoà di động”. Tạp Chí của Bộ Xây Dựng, số 9/2018, pp. 245-249
2018
Tạp chí Xây dựng của Bộ Xây dựng Tạp chí Xây dựng của Bộ Xây dựng
7
Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Phạm Trí Quang. Nguyễn Trọng Phước. “Dynamic response of bridge-vehicle three phases interaction considering the effects of sudden heavy braking”. International Journal of Advanced and Applied Sciences, ESCI-ISI, 6(2)/2019/39-47.
2019
International Journal of Advanced and Applied Sciences