logo
logo
Lý lịch khoa học Đặng Bảo Lợi

 
HÌNH ĐẠI DIỆN
 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
 
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Đặng Bảo Lợi                                            Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1988                                                   
Học hàm:                                                                     Năm được phong học hàm:
Học vị: Thạc sĩ                                                            Năm đạt học vị: 2016
Email: dangbaoloi@muce.edu.vn                              Điện thoại: 0354368688
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Lĩnh vực nghiên cứu:
-          Cơ học đất – Nền móng công trình
-          Cơ học vật rắn
-          Cơ lưu chất
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Học vị
(CN, ThS, TS)
Năm cấp bằng
Trình độ chuyên môn
Trường đào tạo
Nước đào tạo
CN
2011
Kỹ sư xây dựng
ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Việt Nam
ThS
2016
Thạc sĩ xây dựng
National Cheng Kung University
Đài Loan
NCS
2018-nay
 
Ghent University
Bỉ
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
Đơn vị công tác
Công việc đảm nhiệm
2011-nay
Khoa Xây dựng
Giảng viên
IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các môn giảng dạy
-          Cơ học đất
-          Nền móng + Đồ án
2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Taiwan and Russia (RU) State Total Videos - Hot functional graded material circular plate of the elastic-plastic behaviour
Đài Loan
 
2
Stability of iron elastic composite
2015
Bộ GD
Đài Loan
 
3
Research on composites high stiffness high damping viscoelasticity
2014-2015
Bộ KHCN
Đài Loan
 
Thành viên
4
Coupled field extreme negative stiffness of composites research
2015-2016
Bộ KHCN
Đài Loan
 
Thành viên
5
An innovative solution to protect Vietnamese coastal riverbanks from floods and erosion
2017-2020
International cooperation between Belgium and Vietnam partners
Thành viên
3. Các công trình khoa học đã công bố: Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí, hội nghị
1
Plastic energy dissipation of composite beam-column connector
2015
Proceedings of the first Computational Mechanics Conference in Taiwan
2
Energy-dissipating capabilities of a novel beam-column connector through viscoelastic and elastoplastic deformation
2016
Proceedings of the fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, 6-8th January, 2016
3
Numerical Studies on Contact Problem of Inter-locking Concrete Blocks Forming Revetment Structure
2018
Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017
4
Analysis of Fluid–Structures Interaction Problem of Revetment Slope Thin-Walled Structure Using Abaqus
2018
Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017
5
Three-Dimensional Analysis of an Innovative Hollow Concrete Block of Interlocking Revetment
2019
6
Topology Optimization of an Interlocking Revetment Block
2019
7
Numerical Simulations of Precast Thin-Walled Concrete Blocks Forming Coastal Structure
2019
Proceedings of the 1st International Conference on Numerical Modelling in Engineering
8
Static and dynamic analyses of three-dimensional hollow concrete block revetments using polyhedral finite element method
2019
Applied Ocean Research
9
Numerical investigation of novel prefabricated hollow concrete blocks for stepped-type seawall structures
2019
Engineering Structures